Studiebesök

Brosamverkan bjuder in till studiebesök på Nydalsbrua i Trondheim

Skanska bygger på uppdrag av Statens vegvesen Nydalsbrua söder om Trondheim centrum.

Nydalsbrua kommer att ersätta den äldre Sluppen bro och kommer att leda trafiken på Rv. 706 över Nidelva. Bron med ett huvudspann på 183 m blir ett nytt landmärke och är utformad som en snedkabelbro med en lutande pylon. I projektet ingår även tillfartsvägar, broramper, gång- och cykelvägar samt [läs mer]

2023-01-18T10:31:58+01:0017 januari 2023|

Studiebesök i Stockholm

Brosamverkan bjuder in till två intressanta studiebesök i Stockholm

Praktisk information:

  • Resa ToR Stockholm bokas och bekostas av respektive deltagare
  • Busstransport från Centralstationen till Skurubron och därefter till Slussen ordnas av Brosamverkan
  • Fika vid ankomst till projekt Skurubron ingår
  • Lunch mellan projektbesöken ingår i närheten av Slussen
  • Kostnad per deltagare: 600 kr (exkl. moms)

Det är möjligt att anmäla sig till ett [läs mer]

2023-01-05T19:49:41+01:0017 oktober 2022|

Studiebesök på Hamnbanan

Brosamverkan bjuder in till studiebesök på Hamnbanan

Hamnbanan, järnvägslänken för gods till och från Göteborgs hamn, är idag enkelspårig. För att klara den ökande efterfrågan av godstransporter på järnväg byggs delar av Hamnbanan ut till dubbelspår.

Brosamverkan tillsammans med Trafikverket och Skanska inbjuder till studiebesök för, i första hand, yngre konstruktörer men även mer erfarna kan komma med i mån av plats. [läs mer]

2022-12-23T09:44:11+01:0023 augusti 2022|

Studiebesök – Olskroken planskildhet

Trafikverket och Peab bygger om järnvägsknuten i Olskroken för att öka kapaciteten i järnvägssystemet i Väst Sverige.

Information om projekt Olskroken planskildhet

Brosamverkan och Peab inbjuder till studiebesök för, i första hand, yngre konstruktörer men även mer erfarna kan komma med i mån av plats. Antalet besökare är maximerat till 30 personer då lokalen ej tillåter fler.

Var: Peabs projektkontor, [läs mer]

2022-08-23T10:45:21+02:001 juni 2022|
Till toppen