2016 instiftade Brosamverkan en professur i Bro och Anläggningskonstruktion vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola med huvudinriktningen ”Produktionsanpassad konstruktionsteknik”. Syftet med professuren är att skapa en länk mellan industrin och akademin och därmed kunna bidra till god utveckling inom infrastruktursektorn i Sverige.

2016–2022 innehades professuren av Mats Karlsson, Trafikverket. Mats har under sin tid vid Chalmers initierat och deltagit i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt samt varit delaktig i undervisning.

Sedan januari 2023 innehas professuren av Helén Broo, Skanska. Helén har sedan starten av professuren bland annat varit involverad i både forskning och undervisning.