Abetong

Betong på väg
Betongakuten
Betongindustri
Brokontroll

Cementa
Chalmers, Institutionen för bygg- och miljöteknik
Cowi

DAB Group

ELU

Göteborgs Byggledning
Göteborgs Hamn
Göteborgs Stad, Trafikkontoret

Anders Huvstig (privatperson)

Moelven

NCC
Norconsult AB

PEAB
Proaccess AB

Ramböll

RISE

ScanAkos Byggledning
Skanska
Stagler Konsult AB
Sting
SWECO
Svenskagruppen inom CIB/IABSE/RILEM
Swerock
Svevia

Thomas Betong AB
Trafikverket
Tyréns

Weber Saint Gobian
Veidekke
WSP

ÅF konsult