Start2024-01-25T12:11:18+01:00

BROSAMVERKAN, tidigare Brosamverkan Väst har varit verksamt sedan 1990. Vi är en förening, som bildats genom en samman­slutning av företag, institutioner samt statliga och kommunala organisationer.

Brosamverkan arbetar aktivt med kompetens­utveckling, kunskaps­spridning, erfarenhets­återföring, teknik­utveckling inom bygg­branschen samt samverkan för bättre spelregler och färre missförstånd i branschen.

Brosamverkan Årsmöte

Brosamverkan kallar till årsmöte den 28 mars 2024

Tid för årsmötet: 28 mars 2022 klockan 9:00–10:00
Plats: Skånegatan 3, Göteborg. (Sweco’s kontor), alternativt via Teams.
Anmälan om deltagande: Senast 25 mars via formulär nedan.
Motioner: Ska skickas till styrelsens ordförande eller sekreterare senast 15 mars 2024

Dagordning hittar [läs mer]

12 februari 2024|

Brobyggardagen 2024

Brobyggardagen 2024 hölls i Göteborg 29 januari

Årets utländska bidrag kom från England. Först ut var en rörlig bro i Lowestoft på östkusten med spektakulär design och öppningssätt över den trafikerade kanalen. Därefter presenterades en 3,4 km lång broetapp väster om London [läs mer]

12 februari 2024|
Till toppen