Start2021-02-02T13:07:00+01:00

BROSAMVERKAN, tidigare Brosamverkan Väst har varit verksamt sedan 1990. Vi är en förening, som bildats genom en samman­slutning av företag, institutioner samt statliga och kommunala organisationer.

Brosamverkan arbetar aktivt med kompetens­utveckling, kunskaps­spridning, erfarenhets­återföring, teknik­utveckling inom bygg­branschen samt samverkan för bättre spelregler och färre missförstånd i branschen.

Kallelse till årsmöte

Brosamverkan kallar till årsmöte den 23 mars 2021

Tid för årsmötet: 2021-03-23 klockan 9:00 – 10:00
Plats: Teams
Anmälan om deltagande: Senast 2021-03-19 via detta formulär »
Motioner: Ska skickas till styrelsens ordförande eller sekreterare senast [läs mer]

4 februari 2021|
Till toppen