Följande publikationer utgivna av Brosamverkan och dess medlemmar kan vara av intresse för verksamma brobyggare och brokonstruktörer:

Recommendations for Assessment of Reinforced Concrete Slabs:
Enhanced structural analysis with the finite element method

Mario Plos, Morgan Johansson, Kamyab Zandi, Jiangpeng Shu
Report ACE 2021:3, Chalmers University of Technology, Department of Architecture and Civil Engineering, Structural Engineering, 2021.
https://research.chalmers.se/publication/523655

Restraint effects in design of portal frame bridges
Practical design methodologies and background information

Erik Gottsäter, Oskar Larsson Ivanov, Mario Plos
Report TVBK-3073, ISBN 978-91-87993-15-2, Lunds Tekniska Högskola, Konstruktionsteknik, 2020
https://www.lth.se/forskning/publikationer/#/publication/bbd22a00-6bab-4e57-b7fa-11a35f1752e3

Betongplattor, beräkning och dimensionering vid koncentrerade upplagsreaktioner och fria kanter

Lars Hallbjörn
Rapport ACE 2019:8, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik, 2019.
https://research.chalmers.se/publication/516675

Fatigue Design of Steel and Composite Bridges

Mohammad Al-Emrani, Mustafa Aygul
Report 2104:10, Chalmers University of Technology, Department of Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering, 2014.

Recommendations for finite element analysis for the design of reinforced concrete slabs

Costin Pacoste, Mario Plos, Morgan Johansson
TRITA-BKN Rapport 144, ISSN 1103-4289, KTH Royal institute of Technology, Department of Civil and Architectural Engineering, Division of Structural Engineering and Bridges, 2012.
https://research.chalmers.se/publication/176734

Utmattningskritiska brodetaljer – en sammanställning av skadefall i stålbroar

Mohammad Al-Emrani
Rapport 2006:7, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för bygg och miljöteknik, Konstruktionsteknik, 2006.