Bild Årets Brobyggardag 2024: Colne Valley Viaduct, UK.

Jury

Vinnaren utses av en av Brosamverkan utsedd jury. Den består av representanter från olika delar av branschen. Juryn förnyas från år till år, så att en person kan vara jurymedlem maximalt i tre år.

Juryns bedömning utgår endast från den insända ansökan. Det är därför mycket viktigt att denna ansökan är väl formulerad samt innehåller punkter som knyter an till de kriterier för utmärkelsen som är angivna nedan.

Ansökan

Ansökan kan göras för egen person eller för annan persons räkning. Ansökan för göras för samma person mer än en gång.

Ansökan kan ske via webbformulär » eller via epost (se nedan). Om inte formuläret används skall ansökan innehålla följande uppgifter:

  • Sökandens namn
  • Sökandens ålder
  • Företag
  • Adress, telefonnummer samt epostadress
  • Motivering till varför sökanden är den lämpligaste kandidaten till utmärkelsen årets brobyggare enligt kriterierna nedan.

Görs ansökan för annan persons räkning ska även anmälarens namn och kontaktadress anges. Sista datum för nomineringar till Årets Brobyggare är 2023-12-15.

Kriterier för utmärkelsen

Grundkrav

Sökande ska vara verksam i eller med beröringspunkter till brobyggnadsbranschen i Sverige. Personen kan vara verksam som exempelvis projektör/konstruktör, entreprenör, produktionsansvarig, materialingenjör, förvaltare, projektledare, forskare, arkitekt eller som miljö- eller kvalitetsingenjör och det kan vara såväl bredd- som spetskompetens.

Det värdesätts att sökanden är yngre.

Kriterier

Sökande ska genom eget, aktivt arbete ha bidragit till brobyggnadskonstens utveckling genom något eller några av följande kriterier:

Utveckling av nya beräkningsmetoder, tillverknings- eller arbetsmetoder, tekniska lösningar eller nya material.

Som produktionsansvarig ha uppnått genomgående hög kvalitet vid produktion i fält. Bättre utnyttjande eller tillämpning av känd teknik eller kända material.

Utveckling/nytänkande med hänsyn till miljö och kvalitet samt främjande av god estetik. Att ha verkat för ökad helhetssyn och samverkan mellan olika teknikområden.

Att ha synliggjort brobyggnadskonsten på ett positivt sätt hos allmänheten, speciellt med tanke på den yngre generationen samt verkat för en jämnare könsfördelning inom byggbranschen.

Välkommen med er ansökan!

Ansökan skickas via webbformulär »
Frågor besvaras av Martin Laninge, se kontaktinformation här »