Brosamverkan bjuder in till två intressanta studiebesök i Stockholm

Praktisk information:

  • Resa ToR Stockholm bokas och bekostas av respektive deltagare
  • Busstransport från Centralstationen till Skurubron och därefter till Slussen ordnas av Brosamverkan
  • Fika vid ankomst till projekt Skurubron ingår
  • Lunch mellan projektbesöken ingår i närheten av Slussen
  • Kostnad per deltagare: 600 kr (exkl. moms)

Det är möjligt att anmäla sig till ett av besöken eller bägge två. Samma kostnad utgår oavsett.
Antalet platser är begränsade.

Studiebesök 1: Trafikverket bygger ny bro över Skurusundet i Nacka

En ny bro över Skurusundet byggs för att skapa en trafiksäkrare förbindelse med bättre framkomlighet. Med två broar minskar även sårbarheten i trafiken. Den nya bron får tre körfält i vardera riktningen, i stället för dagens två. Med den nya bron kommer trafiken att flyta bättre. Nacka och Värmdö växer och har många besökare. Den nya bron bidrar till att kommunerna kan fortsätta att utvecklas.

Information om projektet

Skurusundet Nacka

Var: Trafikverkets projektkontor, Gamla Landsvägen 125, Nacka, Stockholm
När: 2022-11-18, klockan 09:30 – 12:00
Utrustning: Skyddsskor, skyddsväst, hjälm med hakrem, glasögon och handskar har man med sig.
Anmälan: Studiebesöket är fullsatt.

Studiebesök 2: Skanska bygger på uppdrag av Stockholms Stad om Slussen i Stockholm

Efter 80 år är slussen i mycket dåligt skick och måste rivas och byggas upp från grunden. Nya Slussen ska bli en attraktiv mötesplats med nya torg, kajer och en grönskande park. Kollektivtrafiken får mer plats, precis som gående och cyklister. Ytorna för biltrafik anpassas för att rymma dagens trafikflöden. Slussens ombyggnad har även stor betydelse för hela Mälardalen. Med den nya anläggningen blir det möjligt att tappa ut dubbelt så mycket vatten från Mälaren, vilket minskar dagens stora risk för översvämningar. Det tryggar både viktig infrastruktur och dricksvattnet för två miljoner människor.

Information om projektet

Slussen Stockholm

Var: Slussen, Södermalmstorg 4, Stockholm
När: 2022-11-18, klockan 13:30 – 16:00
Utrustning: För detta besök behövs det ingen skyddsutrustning
Anmälan: Studiebesöket är fullsatt.

Ladda ned inbjudan som pdf »