Brobyggardagen 2024 hölls i Göteborg 29 januari

Årets utländska bidrag kom från England. Först ut var en rörlig bro i Lowestoft på östkusten med spektakulär design och öppningssätt över den trafikerade kanalen. Därefter presenterades en 3,4 km lång broetapp väster om London för höghastighetsjärnväg på sträckan London-Birmingham. Bron byggs med prefabricerade element från en fältfabrik. Elementen lyfts med en specialbyggd kran och spänns ihop ett efter ett på ömse sidor om varje brostöd tills de möter angränsande stöd.

De svenska projekten i årets program var brokoncept för Norrbotniabanan, broar i Olskroken och en akvedukt för Mölndalsån vid Liseberg. Broarna i Olskroken kommer att öka kapaciteten och förbättra järnvägssituationen väster om Göteborgs Centralstation medan akvedukten byggs för att möjliggöra byggandet av Västlänkens dubbelspår.

Övriga programpunkter var betongnyheter i Eurokoderna och dess påverkan på brobyggandet, vad väderbeständigt stål kan bidra med samt en bro där cementinnehållet halverats och ersatts med slagg.

I foajén fanns våra utställare  på plats hela dagen.

Arrangör för den årligen återkommande Brobyggardagen är nationella branschföreningen Brosamverkan som verkar för utveckling och samarbete inom infrastrukturområdet.

Presentationer

Alla föredrag finns tillgängliga här 
Bilderna i videon ovan finns tillgängliga här