Brosamverkan och Konstruktionscentrum inbjudet till ett seminarium och provbelastningsförsök om dimensionering av fiberarmerade efterspända balkar enligt nya Eurocode. Läs mer »