Juryns motivering

Anna Jacobson har valts till Årets Brobyggare. Anna är unik med hänsyn till den stora kunskap hon besitter och sprider gärna denna omkring sig, inte minst bland yngre medarbetare. Hon har ett genuint intresse för att ständigt lära sig mer och hitta bästa möjliga tekniska lösning på komplicerade problem. Detta lyckas hon med genom en blandning av sitt gedigna kunnande inom svensk byggpraxis och en öppenhet för modern utveckling och nya tankesätt. Med sin yrkesskicklighet och sitt stora engagemang för att hjälpa yngre kollegor är Anna en stor förebild i branschen.