Sveriges mest spännande FoU uppdrag inom anläggningsområdet

Brosamverkan söker nu nästa innehavare av professuren i Bro- och anläggningskonstruktion på Chalmers tekniska högskola

Professuren instiftades av Brosamverkan år 2016 och har huvudinriktningen ”Produktionsanpassad konstruktionsteknik”. Syftet med professuren är att skapa en länk mellan industrin och akademin och därmed kunna bidra till god utveckling inom infrastruktursektorn i Sverige.

Vi söker nu dig som vill ta denna professur vidare så att vi i samverkan kan bygga vidare på det som gjorts och utveckla anläggningsbranschen.

Du bör ha en gedigen och bred branscherfarenhet, helhetssyn och detaljkunskap, vilja att utveckla branschen samt förmåga att skapa forsknings och utvecklingsprojekt. Vi ser det som ett plus om du har disputerat.

Om du känner dig intresserad eller vet någon som skulle kunna passa, eller har frågor så tveka inte att höra av dig till oss.

Martin Laninge
Ordförande Brosamverkan
Tel 0733-371620
martin.laninge@peab.se
Mario Plos
Vice Ordförande Brosamverkan
Tel 0703-088744
mario.plos@chalmers.se
Brosamverkan är en ideell förening som bildades 1990. Medlemmarna består av företag, institutioner samt statliga och kommunala organisationer i Sverige. Föreningen arbetar aktivt med kompetensutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsåterföring genom att arrangera kurser, workshops och seminarier. Exempelvis arrangeras Brobyggardagen i januari varje år. Brobyggardagen är den största årliga mötesplatsen för personer i infrastrukturbranschen, de senaste åren har det varit ca 700 deltagare. I Brosamverkans åtagande ingår också att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt att initiera, driva och finansiera utvecklingsverksamhet av mindre omfattning. Detta görs bland annat genom en stipendieverksamhet. Årligen utser vi också Årets Brobyggare, det är en utmärkelse och ett resestipendium till en person som gjort särskilda insatser för att utveckla och synliggöra branschen.