Juryns motivering

Årets brobyggare har utmärkt sig genom utvecklandet av beräkningsverktyg för innovativa förstärkningsmetoder, något som medfört en förlängd livslängd av befintliga broar till stor vinning för både förvaltare och miljö.

Pristagaren har även en unik förmåga att kombinera en djup teoretisk kunskap inom konstruktionsteknik med kunskap om produktionsmetoder, standarder och utförande.

Dessutom är årets brobyggare, genom sin pedagogiska färdighet och breda kunskap, en inspiration för kommande konstruktörer och en garant för att branschen förses med välutbildade ingenjörer.