Juryns motivering

Årets brobyggare utmärker sig genom en unik förmåga att kombinera djup teoretisk kunskap inom byggnadsmaterial, konstruktionsteknik, geoteknik och beräkningsmekanik med stor förståelse för praktiska frågor inom produktionsteknik. Något som resulterar i hög kvalitet och stora vinster för både miljö och produktionssäkerhet.

Pristagaren har dessutom verkat för ökad kunskap i branschen dels genom sin uppskattade förmåga att på ett pedagogiskt sätt dela med sig av sitt stora kunnande men även genom sin forskning som bidragit till att utveckla nya beräkningsverktyg för analys av den komplexa samverkan som uppstår mellan mark, grundläggning och byggnadsverk.

Slutligen har årets brobyggare, med sitt engagemang och sin stora kunskap, på ett beundransvärt sätt verkat som en länk inte bara mellan olika teknikområden utan också mellan högskola, konsult och entreprenör.