Inför utnämnandet till ”Professor of the practice” på Institutionen för Bygg- och miljöteknik, håller Mats Karlsson sin föreläsning ”Utformning av framtida infrastruktur – utmaningar och möjligheter”

Arrangör: Avdelningen för konstruktionsteknik, Institutionen för Bygg och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola
Plats: Snobberiet, vån 3, Sven Hultins gata 8
Tid: Fredag 26 aug kl 13:00

 
Efter föreläsningen serveras kaffe och kaka

Abstract

Utformning av framtida infrastruktur – utmaningar och möjligheter Beträffande utformning av infrastruktur såväl som samhällsutveckling i stort bör detta ske från ett hållbarhetsperspektiv. Detta berör flera aspekter som ekonomi, miljö, hälsa och säkerhet och social hållbarhet.

Om ovanstående tillämpas vid utformning av infrastruktur berörs bl.a. följande områden:

 • Konstruktionsteknik
 • Gestaltning och arkitektur
 • Produktionsmetodik
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Material och resursåtgång
 • Miljöpåverkan

Att hantera dessa områden av så skild karaktär kräver en omfattande informationshantering. Därför behöver en projekterings- och designprocess utvecklas som kan selektera i detta informationsflöde samtidigt som rätt kvalitet säkerställs.
Detta kan ske genom att använda de kraftfulla beräknings- simulerings- och visualiseringsverktyg som den pågående digitaliseringen innebär.
Från denna utgångspunkt framkommer följande angelägna fokusområden:

 • Metodik för val av produktionsmetod i tidigt konceptuellt skede.
 • Utveckling av ”design-plattform” för bro- och anläggningskonstruktion.
 • Konstruktions- och produktionsmetoder för byggdelar tillverkade med hög grad av automatisering.
 • Formulering, verifiering och validering av funktionskrav,
 • Riskanalysbaserad kvalitetssäkring av komplexa beräkningar och geometriska modeller.

Välkomna!

Martin Laninge
Ordförande Brosamverkan