Studiebesök vid Västlänken, Station Centralen

Laddar Evenemang
Foto: Trafikverket

Brosamverkan bjuder in till studiebesök på Centralen

Från bron öster om E6 sträcker sig Västlänken deletapp Centralen genom Gullberget och slutar vid Lilla Bommen. Västlänkens nya station Centralen byggs norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericson Terminalen.

Brosamverkan tillsammans med Trafikverket och NCC inbjuder till studiebesök för, i första hand, yngre konstruktörer men även mer erfarna kan komma med i mån av plats. Antalet besökare är maximerat till 20 personer då lokalen ej tillåter fler.

Deletapp Centralen – www.trafikverket.se

Anmälan: Sker HÄR senast 22 augusti

Till toppen