Studiebesök på Storstrømsbron i Danmark (inställt)

Laddar Evenemang

Inställt: Brosamverkan bjuder in till studiebesök på Storstrømsbron i Danmark

Vägdirektoratet Danmark bygger en ny Storstrømsbro som förbinder Själland och Falster via Masnedø. Bron kommer att bli cirka 4 kilometer lång, vilket gör den till Danmarks tredje längsta bro efter Øresundsbron och Stora Bältsbron.

Storstrømsbroen byggs för elektrifierat dubbelspår med en maxhastighet på 200 km/h och en dubbelfilig väg med en hastighet på 80 km/h. Dessutom byggs en gång- och cykelväg på bron.

Storstrømsbroen har stor regional betydelse och är också en viktig del av järnvägskorridoren mellan Köpenhamn och Tyskland. Denna järnvägskorridor går via Köpenhamn-Ringsted-banan via Køge och kommer att förstärkas avsevärt med den kommande Fehmarn Bält-tunneln med tillhörande järnvägsanläggningar, som beräknas stå färdig 2029. Byggandet av en ny kombinerad väg- och dubbelspårig järnvägsbro över Storstrømmen syftar därför också till att säkra den framtida kapaciteten för denna centrala järnvägskorridor till Europa.

Bron beräknas öppna för biltrafik 2025 och för tågtrafik 2027. Budgeten för den nya bron, inklusive rivning av den gamla bron, uppgår till cirka 4,7 miljarder DKK (2023 års prisnivå).

Bron byggs av det italienska konsortiet SBJV bestående av företagen Itinera SpA – Grandi Lavori Fincosit SpA – Condotte SpA.

Information om projektet
Webkamera

Till toppen