Kallelse till årsmöte

Brosamverkan kallar till årsmöte den 23 mars 2021

Tid för årsmötet: 2021-03-23 klockan 9:00 – 10:00
Plats: Teams
Anmälan om deltagande: Senast 2021-03-19 via detta formulär »
Motioner: Ska skickas till styrelsens ordförande eller sekreterare senast 2021-03-09

Dagordning hittar du här

 

[läs mer]