Du kan skicka in din nominering året runt! Sista datum för nominering till 2021 års Brobyggare är 15 december. Nominering kan göras för egen person eller för annan persons räkning. Ansökan får göras för samma person mer än en gång.

Juryns bedömning utgår endast från den insända ansökan. Det är därför mycket viktigt att denna ansökan är väl formulerad samt innehåller punkter som knyter an Brosamverkans kriterier. Kandidaten kommer INTE i förväg veta att hen är nominerad. Kommittén för brobyggardagen ser till att kandidaten, om möjligt, är närvarande på Brobyggardagen.

Ansökan sker här »

Frågor besvaras av Martin Laninge, se kontaktinformation här »