Juryns motivering

Årets brobyggare utmärker sig genom sin gedigna erfarenhet över brobyggandets alla skeenden vilket ger en unik förståelse och förmåga att ta fram en produkt av hög kvalitet, både i produktion och under brons livstid. Årets brobyggare visar även prov på stor tekniskt kunnande samt är inte rädd för att ta sig an nya material och beräkningsmetoder utan går tvärtom i framkant för att bana vägen för andra.

Årets brobyggare kopplar dessutom ihop akademin och industrin genom att dela med sig av sin gedigna kunskap till studenter och genom detta synliggör personen, på ett föredömligt sätt, brobyggandet för den yngre generationen.