Sammanställning beviljade stipendier Brosamverkan 2021-04

Namn
Syfte
Beskrivning
Anna Teike
Laboratorieförsök
Laboratorieförsök för att bestämma bärförmåga hos knutpunkter av trä (fackverksbroar).

Försöken ingår som en del i ett examensarbete inom ämnesområdet vid Chalmers tekniska högskola.

Beslut Bidrag har givits för kostnader rörande laboratorieutrustning och löner till laboratoriepersonal.
Namn
Syfte
Beskrivning
Valbona Mara
Deltagande i konferensen APFIS 2013
Resa till konferensen APFIS 2013 (11-13 december 2013) för att presentera två bidrag ”Comprehensive review of fibre reinforced polymer decks in bridge construction” samt ”Comparative study of different bridge concepts based on life cycle assessment and cost analyses”.

Sammanställning av resultat från forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola.

Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande i konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Kristoffer Ekholm
Deltagande i konferens ICTB
Resa till konferensen ICTB 2013 (30 september – 2 oktober 2013) för att presentera arbetet kring Sverige längst bågbro i trä.

Sammanställning av resultat från forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola.

Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Carlos Gil Berrocal
Deltagande i konferens NCR
Presentation av forskningsprojekt rörande hur fiberarmerad betong påverkas av klorider med speciellt fokus på bärförmåga vid konferensen NCR i Reykjavik.

Sammanställning av resultat från forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola.

Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Hannes Behrens och Per Benner
Studieresa till Schweiz
Studieresa till Österrike för att studera träbyggande.

Ingår som en del av ett examensarbete inom ämnesområdet.

Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för studieresan.
Namn
Syfte
Beskrivning
Andrea Dezo (Mohammad Al-Emrani)
Genomföra provningar av utmattning hos svetsar med DIC-mätning
Provningar av cyklisk materialrespons hos svetsar med DIC-mätningar (Digital Image Correlation).

Ingår som en del av ett examanensarbete.

Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för provningar.
Namn
Syfte
Beskrivning
Jincheng Yang
Deltagande i en konferens SMAR 2017 13-15 september 2017 vid ETH Zürich
Deltagande i en konferens 13-15 september 2017 vid ETH Zürich, SMAR. Sökande kommer också att presentera sitt arbete vid denna konferens.

Ingår som en del av ett doktorandarbete.

Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Erik Gottsäter
Deltagande i en konferens ASCE Structures Congress i Denver i april 2017.
Deltagande i en konferens ASCE Structures Congress i Denver i april 2017. Sökande kommer också att presentera sitt arbete vid denna konferens med titeln: ”Comparison of Models for Design of Portal Frame Bridges with regard to Restraint Forces”.

Ingår som en del av ett doktorandarbete.

Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Peter Nilsson
Deltagande i en konferens Eurosteel i Köpenhamn i september 2017.
Deltagande i en konferens Eurosteel i Köpenhamn i september 2017. Sökande kommer också att presentera sitt arbete vid denna konferens i en artikel med titeln ”A numerical approach to the rotational stiffness of stake welds”.

Ingår som en del av ett doktorandarbete.

Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Gabriel Sas
Laboratorieförsök
Genomförande av laboratorieförsök som en del av ett examensarbete där betong med ultrahög hållfasthet studeras.

Ingår som en del av ett examensarbete inom ämnesområdet.

Beslut Bidrag har givits för kostnader rörande laboratorieutrustning och löner till laboratoriepersonal.
Namn
Syfte
Beskrivning
Emma Seebergs och Helen Giger Johansson
Studieresa till Danmark för att studera FRP
Studieresa till Danmark för att studera FRP hos Fiberline.

Ingår som en del av ett examensarbete inom ämnesområdet.

Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för studieresan.
Namn
Syfte
Beskrivning
Morgan Johansson
Laboratorieförsök.
Genomförande av laboratorieförsök i samband med ett examensarbete som behandlar impulsbelastade konstruktioner.

Ingår som en del av ett examensarbete inom ämnesområdet.

Beslut Bidrag har givits för kostnader rörande laboratorieutrustning och löner till laboratoriepersonal.
Namn
Syfte
Beskrivning
Jianpeng Shu
Deltagande i konferens fib 2018.
Deltagande i konferensen fib 2018 i Melbourne. Presentation av doktorsarbete inom ” assessment of existing bridge deck slabs using analytical as well as finite element analysis. The article I submitted includes a proposed Multi-level Assessment Strategy and the examination on a full-scale tested bridge in Kiruna.”

Ingår som en del av ett doktorsarbete.

Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Jincheng Yang
Gästforskare vid Queen’s Univerity i Belfast.
Gästforskare vid Queen’s University i Belfast för att kunna forska vidare kring FRP för förstärkning av gamla betongkonstruktioner.

Ingår som en del av ett doktorsarbete.

Beslut Bidrag har givits för delar av kostnader för att vara gästforskare.
Namn
Syfte
Beskrivning
Malin Andersson & Emma Pettersson
Provningar i samband med examensarbete.
Provningar för att undersöka hur impulslaster påverkar betongkonstruktioner, där en stötlast belastar en betongbalk.

Ingår som en del av ett examensarbete.

Beslut Bidrag har givits för kostnader rörande provningar i laboratorium.
Namn
Syfte
Beskrivning
Henrik Waldäng
Provningar i samband med examensarbete
Provningar för att undersöka hur sprickor uppkommer i gamla betongkonstruktioner. Sprickorna detekteras med en 3D-scanner, där pengar söks för att täcka inköp av denna scanner.

Ingår som en del av ett examensarbete.

Beslut Bidrag har givits för inköp av provningsutrustning.
Namn
Syfte
Beskrivning
Asma Manai
Deltagande i två konferenser
Deltagande i två konferenser (i Frankrike och Japan) rörande utmattning i stålkonstruktioner. Sökanden skall presentera sitt arbete vid dessa konferenser.

Deltagandet i konferenserna görs som Postdoc.

Beslut Bidrag har givits för deltagande konferenser.
Namn
Syfte
Beskrivning
Hassan al-Karawi
Deltagande i en konferens
Deltagande i en konferens (i Japan) rörande utmattning i stålkonstruktioner. Sökanden skall presentera sitt arbete vid dessa konferenser.

Deltagandet i konferenserna görs som en del av doktorandprojekt.

Beslut Bidrag har givits för deltagande konferens.
Namn
Syfte
Beskrivning
Xi Luo & Jia Guo
Inköp av drönare till ett examensarbete
Inspektioner av broar för tillståndsbedömning med speciellt fokus på sprickor. Insamlad data ska användas för bedömning av livslängd och framtida behov av underhåll.

Drönaren skall användas för att göra inspektioner inom examensarbetet.

Beslut Bidrag har givits för inköp av drönare.
Namn
Syfte
Beskrivning
Alexander Angrén & Maria Bruzell Roll
Byggande av modellbro i trä i ett examensarbete
Dimensionering av en gångbro i trä, som är planerad att uppföras i Landvetter. I projektet har först en konceptstudie genomförts där tre brokoncept kommer att undersökas i fortsatta studier. Som en del av dessa fortsatta studier kommer modeller av brokoncepten att byggas.

Ingår som en del av ett examensarbete.

Beslut Bidrag har givits för byggande av modellbro.
Namn
Syfte
Beskrivning
Gabriel Sas
Provning av förspända betongbalkar
Provning av betongbalkar med förspänd armering, för att bestämma hur förspänning minskar med tiden. Resultaten från provningar kommer att användas som indata i en modellering av en 50 år gammal förspänd betongbro med tecken på förlust av förspänningen.

Ingår som en del av ett examensarbete.

Beslut Bidrag har givits för provning av betongbalkar.