Sammanställning beviljade stipendier Brosamverkan 2018-03

Namn
Syfte
Beskrivning
Anna Teike
Laboratorieförsök
Laboratorieförsök för att bestämma bärförmåga hos knutpunkter av trä (fackverksbroar).
Försöken ingår som en del i ett examensarbete inom ämnesområdet vid Chalmers tekniska högskola
Beslut Bidrag har givits för kostnader rörande laboratorieutrustning och löner till laboratoriepersonal .
Namn
Syfte
Beskrivning
Valbona Mara
Deltagande i konferensen APFIS 2013
Resa till konferensen APFIS 2013 (11-13 december 2013) för att presentera två bidrag ”Comprehensive review of fibre reinforced polymer decks in bridge construction” samt ”Comparative study of different bridge concepts based on life cycle assessment and cost analyses”.
Sammanställning av resultat från forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola.
Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande i konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Kristoffer Ekholm
Deltagande i konferens ICTB
Resa till konferensen ICTB 2013 (30 september – 2 oktober 2013) för att presentera arbetet kring Sverige längst bågbro i trä.
Sammanställning av resultat från forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola.
Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Carlos Gil Berrocal
Deltagande i konferens NCR
Presentation av forskningsprojekt rörande hur fiberarmerad betong påverkas av klorider med speciellt fokus på bärförmåga vid konferensen NCR i Reykjavik.
Sammanställning av resultat från forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola.
Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Hannes Behrens och Per Benner
Studieresa till Schweiz
Studieresa till Österrike för att studera träbyggande.
Ingår som en del av ett examensarbete inom ämnesområdet.
Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för studieresan.
Namn
Syfte
Beskrivning
Andrea Dezo (Mohammad Al-Emrani)
Genomföra provningar av utmattning hos svetsar med DIC-mätning
Provningar av cyklisk materialrespons hos svetsar med DIC-mätningar (Digital Image Correlation).
Ingår som en del av ett examanensarbete.
Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för provningar.
Namn
Syfte
Beskrivning
Jincheng Yang
Deltagande i en konferens SMAR 2017 13-15 september 2017 vid ETH Zürich
Deltagande i en konferens 13-15 september 2017 vid ETH Zürich, SMAR. Sökande kommer också att presentera sitt arbete vid denna konferens
Ingår som en del av ett doktorandarbete.
Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Erik Gottsäter
Deltagande i en konferens ASCE Structures Congress i Denver i april 2017.
Deltagande i en konferens ASCE Structures Congress i Denver i april 2017. Sökande kommer också att presentera sitt arbete vid denna konferens med titeln: ”Comparison of Models for Design of Portal Frame Bridges with regard to Restraint Forces”.
Ingår som en del av ett doktorandarbete.
Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Peter Nilsson
Deltagande i en konferens Eurosteel i Köpenhamn i september 2017.
Deltagande i en konferens Eurosteel i Köpenhamn i september 2017. Sökande kommer också att presentera sitt arbete vid denna konferens i en artikel med titeln ”A numerical approach to the rotational stiffness of stake welds”.
Ingår som en del av ett doktorandarbete.
Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för deltagande konferensen.
Namn
Syfte
Beskrivning
Gabriel Sas
Laboratorieförsök
Genomförande av laboratorieförsök som en del av ett examensarbete där betong med ultrahög hållfasthet studeras.
Ingår som en del av ett examensarbete inom ämnesområdet.
Beslut Bidrag har givits för kostnader rörande laboratorieutrustning och löner till
laboratoriepersonal.
Namn
Syfte
Beskrivning
Emma Seebergs och Helen Giger Johansson
Studieresa till Danmark för att studera FRP
Studieresa till Danmark för att studera FRP hos Fiberline.
Ingår som en del av ett examensarbete inom ämnesområdet.
Beslut Bidrag har givits till delar av kostnaden för studieresan.
Namn
Syfte
Beskrivning
Morgan Johansson
Laboratorieförsök.
Genomförande av laboratorieförsök i samband med ett examensarbete som behandlar impulsbelastade konstruktioner.
Ingår som en del av ett examensarbete inom ämnesområdet.
Beslut Bidrag har givits för kostnader rörande laboratorieutrustning och löner till laboratoriepersonal.