Start2021-02-02T13:07:00+01:00

BROSAMVERKAN, tidigare Brosamverkan Väst har varit verksamt sedan 1990. Vi är en förening, som bildats genom en samman­slutning av företag, institutioner samt statliga och kommunala organisationer.

Brosamverkan arbetar aktivt med kompetens­utveckling, kunskaps­spridning, erfarenhets­återföring, teknik­utveckling inom bygg­branschen samt samverkan för bättre spelregler och färre missförstånd i branschen.

Vem blir årets brobyggare 2021?

Du kan skicka in din nominering året runt! Sista datum för nominering till 2021 års Brobyggare är 15 december. Nominering kan göras för egen person eller för annan persons räkning. Ansökan får göras för samma person mer än en gång.

Juryns bedömning utgår endast [läs mer]

26 januari 2021|

Brosamverkan söker kandidat till professur

Sveriges mest spännande FoU uppdrag inom anläggningsområdet

Brosamverkan söker nu nästa innehavare av professuren i Bro- och anläggningskonstruktion på Chalmers tekniska högskola

Professuren instiftades av Brosamverkan år 2016 och har huvudinriktningen ”Produktionsanpassad konstruktionsteknik”. Syftet med professuren är att skapa en länk mellan industrin och akademin [läs mer]

12 juli 2020|
Läs in fler poster
Till toppen