Brosamverkan kallar till årsmöte den 29 mars 2022

Tid för årsmötet: 29 mars 2022 klockan 13:00–14:00
Plats: Skånegatan 3, Göteborg. (Sweco’s kontor)
Anmälan om deltagande: Anmälan är stängd.
Motioner: Ska skickas till styrelsens ordförande eller sekreterare senast 14 mars 2022

Dagordning hittar du här