Helén Broo, Brosamverkans nya professor har tillträtt!

2016 instiftade Brosamverkan en professur vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola med huvudinriktningen ”Produktionsanpassad konstruktionsteknik”. Syftet med professuren är att skapa en länk mellan industrin och akademien och därmed kunna bidra till god utveckling inom infrastruktursektorn i Sverige.