Brosamverkan inbjuder till medlemsmöte den 28 mars 2023

Medlemsmötet genomförs omedelbart efter årsmötet i samma lokaler

Tid för medlemsmötet: 2023-03-28 klockan 10:00 – 12:00
Plats: Skånegatan 3, Göteborg (Swecos kontor)
Anmälan om deltagande: Senast 2023-03-26

Dagordning hittar du här

Före medlemsmötet har föreningen årsmöte, läs mer »

Anmälan

Fel: Kontaktformulär hittades inte.