Brosamverkan kallar till årsmöte den 28 mars 2024

Tid för årsmötet: 28 mars 2022 klockan 9:00–10:00
Plats: Skånegatan 3, Göteborg. (Sweco’s kontor), alternativt via Teams.
Anmälan om deltagande: Senast 25 mars via formulär nedan.
Motioner: Ska skickas till styrelsens ordförande eller sekreterare senast 15 mars 2024

Dagordning hittar du här 

 

Anmälan