Brobyggardagen 2023 hölls i Göteborg 30 januari

Efter två år av både digitala och inställda konferenser såg vi nu fram emot att äntligen få träffas på plats igen och ta del av föredrag om svenska och internationella projekt samt aktuella ämnen.

I österrikiska Linz byggs en centralt belägen hängbro över Donau med kabelfästena rakt in i bergssidorna och med anslutande vägar direkt från bergtunnlar. Från Österrike presenterades även en speciell broteknik tillämpbar där krav finns på omgivningspåverkan eller där byggnation sker över svårtillgänglig mark. Nära Köln pågår två broprojekt över Rhen där de befintliga broarna ersätts med nya broar som byggs alldeles intill under pågående trafik.

De svenska projekten var t ex Varvsbron i Helsingborg, bro över Skurusundet ut till Värmdö och kabelbyte på Strömsundsbron i Jämtland. Vi fick också höra hur långt vi kommit på resan mot en klimatvänlig anläggningsbetong.

I foajén hittade ni som vanligt många utställare, de fanns på plats hela dagen.

Arrangör för den årligen återkommande Brobyggardagen dagen är nationella branschföreningen Brosamverkan som verkar för utveckling och samarbete inom infrastrukturområdet.